PKB Polski: załamanie w konsumpcji i inwestycjach

W drugim
kwartale polski PKB spadł najmocniej w najnowszej historii – potwierdził GUS. To
efekt załamania konsumpcji prywatnej i inwestycji.