Fed w punkcie zwrotnym. Cięcie stóp na wszelki wypadek

Wieczorna decyzja
Rezerwy Federalnej po raz kolejny przypomina, że na rynkach finansowych to
banki centralne rozdają karty. Pytanie brzmi, jak długo taka sytuacja może się
utrzymać.