Ekonomiczne konsekwencje bonu turystycznego

Lada moment będzie można
skorzystać z bonu turystycznego. Warto jednak mieć świadomość, że bon ten
będzie miał długofalowe skutki nie tylko dla branży turystycznej.