Amerykanie potwierdzają rekordowy spadek PKB

W II kwartale 2020 roku Stany Zjednoczone odnotowały
rekordowo silny spadek produktu krajowego brutto – potwierdziło wcześniejsze szacunki rządowe Biuro
Analiz Ekonomicznych (BEA).