PIE: W Polsce skraca się czas pracy

Długość czasu pracy w Polsce skraca się – zauważa Polski Instytut Ekonomiczny. W 2000 r. średni tydzień pracy w naszym kraju liczył prawie 42 godziny, w kolejnych osiemnastu latach skrócił się do ok. 39 i pół godziny.