PAIH: Za wcześnie, żeby mówić o skutkach sankcji gospodarczych dot. Białorusi

Za wcześnie, żeby mówić o skutkach sankcji gospodarczych dot. Białorusi – uważa szef biura PAIH w Mińsku Mikołaj Tauber. Dodał, że ewentualne sankcje mogą dotknąć te polskie towary, które są objęte embargiem eksportu do Rosji, a które podlegały reeksportowi – jak np. jabłka.