Fed będzie tolerował wyższą inflację

Rezerwa Federalna zmienia podejście do inflacji. Amerykański
bank centralny będzie celował we wzrost cen średnio o 2 proc. rocznie. Oznacza
to, że niskie stopy procentowe w USA pozostać mogą na dłużej.