Sprzedaż „na siłę” w bankach ma się całkiem dobrze

Ponad połowa bankowców uczestniczących w badaniu Bankier.pl
przyznaje, że zdarzyło się im zaproponować klientowi produkt, który nie był
najbardziej dla niego odpowiedni. Najczęściej wskazywaną przyczyną nie była
wcale chęć otrzymania premii, ale konieczność zrealizowania planów sprzedażowych