Tym będą żyły rynki: powrót do fundamentów

Gdy już opadnie kurz po weekendowym sympozjum bankierów
centralnych w Jackson Hole, jest szansa, że inwestorzy przypomną sobie o danych
makroekonomicznych