Prawie 2 mln pracowników bez zajęcia

Jak wynika z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, współczynnik aktywności zawodowej zmniejszył się zarówno w porównaniu do ostatniego kwartału, jak i w stosunku do poprzedniego roku. Osoby aktywne zawodowo stanowiły w II kwartale 2020 roku 55,5 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej.