Wyższa kwota wolna lepsza niż 500+ na każde dziecko

Podwyżka kwoty wolnej do 8 tys. zł zapowiadana w
poprzedniej kampanii prezydenckiej przez Andrzeja Dudę byłaby
korzystniejsza dla gospodarstw domowych o niższych dochodach niż
rozszerzenie programu „Rodzina 500+” – wskazują analitycy CenEA. Mogłaby
być również ważnym instrumentem polityki społeczno-gospodarczej w
okresie gorszej koniunktury związanej z pandemią koronawirusa.