Ministerstwo Rozwoju chce odłożenia w czasie opodatkowania spółek komandytowych

Ministerstwo Rozwoju chce rozważenia możliwość odłożenia w czasie opodatkowania spółek komandytowych – napisał resort w opinii do projektu ustawy.