Jak koronawirus zmieni świat na trwałe? [7 punktów]

Pandemia koronawirusa
będzie wydarzeniem, które na trwałe zmieni świat. Nawet dziś, gdy nie znamy
jeszcze pełnej skali zniszczeń, można wskazać pewne obszary, w których życie
będzie dzieliło się na epoki „przed” i „po” globalnej epidemii.