Europejska gospodarka w stanie „śmierci klinicznej”

Tak silnego spadku aktywności ekonomicznej w Europie nie zanotowano jeszcze nigdy w przeszło 20-letniej historii wskaźników PMI. Marcowe dane pokazały bezprecedensowe załamanie gospodarcze we Francji i w Niemczech.