Tym będą żyły rynki: Fed na wirtualnej scenie

W nowym tygodniu w
centrum uwagi ponownie znajdą się dane o PKB, zaś na GPW nadal trwał będzie
sezon wyników. Ważnym wydarzeniem będzie doroczna konferencja amerykańskich
bankierów centralnych, tym razem w formie online.