Analitycy: liczba upadłości firm na świecie wzrośnie o 25 proc.

Spadek wzrostu gospodarczego na skutek pandemii dotknie 68 państw, a liczba upadłości firm wzrośnie o jedną czwartą na świecie w porównaniu z 2019 r. – wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. Najwięcej bankrutujących firm przybędzie w USA i Europie Zachodniej.