UOKiK nałożył kary za koncentrację bez zgody Urzędu i brak współpracy

UOKiK nałożył na AmeriGas Polska karę 730 tys. zł za to, że nie notyfikowała koncentracji, a na Linde Gaz Polska 120 tys. zł za brak współpracy z Urzędem w toku postępowania – poinformował Urząd w komunikacie.