Te banki mają najwięcej frankowych kredytów hipotecznych

Ponad 80 mld zł kredytów opartych na frankach szwajcarskich
mają w swoich portfelach banki notowane na warszawskiej giełdzie, wynika z
analizy Bankier.pl. Za kolejne kilkanaście miliardów odpowiadają instytucje,
których szyldów już nie zobaczymy na ulicach