Sprzedaż detaliczna w maju odżyła. Hitem meble i sprzęt RTV/AGD

Majowe dane statystyczne dotyczące sprzedaży detalicznej
pokazały spadek łagodniejszy od oczekiwań ekonomistów. To kolejne dane
pokazujące, że pod względem makroekonomicznym maj był lepszy niż kwiecień.