Mój kryzys jest większy niż twój

Od dwóch miesięcy trwa zapaść światowej gospodarki. Kryzys
ten porównywany jest do Wielkiej Recesji z lat 2008-09. Ale czy to jest nowy
kryzys, czy ciągle ten sam?