Zgłoszeń po zasiłek w USA już więcej niż mieszkańców Polski

Od połowy marca ponad 38,6
milionów Amerykanów zgłosiło się po zasiłek. To więcej niż wynosi oficjalny stan ludności Polski
(38,4 mln).