Pogłębia się regres w budownictwie

W sierpniu obroty firm budowlanych podobnie jak w lipcu
okazały się znacznie niższe niż przed rokiem. Najgłębszy regres odnotowano w
budownictwie infrastrukturalnym.