Niepewność związana z epidemią może dalej ograniczać inwestycje prywatne

Niekorzystne dane dotyczące produkcji budowlano montażowej pokazują, że niepewność związana z epidemią koronawirusa będzie dalej ograniczać inwestycje prywatne – wskazują ekonomiści w komentarzach do piątkowych danych GUS. Ich zdaniem, budownictwo dopiero zaczyna doświadczać trudności.