Budownictwo coraz głębiej pod kreską

Trwa passa słabszych danych
o produkcji budowlano-montażowej. Sektor, który początkowo wykazywał odporność
na pandemię, jest coraz dalej od stanu z lutego.