Tym będą żyły rynki: jesienny miszmasz

W nadchodzącym tygodniu w centrum uwagi znajdą się dane z
Polski. Na świecie istotne będą indeksy PMI oraz banki centralne. Nie zabraknie też wyników spółek z GPW.