Spłacasz kredyt, płać za powódź. Nawet gdy to bez sensu

Klienci spłacający
kredyty mieszkaniowe w niektórych bankach muszą dopłacać do ubezpieczenia
nieruchomości za ryzyko powodzi – ustalił Bankier.pl. Nawet jeśli mieszkają na
10. piętrze albo w miejscu, gdzie zwyczajnie nie ma co wystąpić z brzegów.