Michael Pettis dla Bankier.pl: Wojny handlowe to wojny klasowe

– Uważam za bardzo niefortunne, że konflikty handlowe są postrzegane jako konflikty pomiędzy krajami – mówi prof. Michael Pettis w rozmowie z Bankier.pl. Jego
zdaniem u podstaw wojny handlowej leży nierówny rozkład dochodów, a te
same grupy w różnych państwach mają wspólne interesy.