Dobre dane z rynku pracy. Zatrudnienie i wynagrodzenie w górę

Wyższy od oczekiwań
wzrost wynagrodzeń oraz kolejny wzrost zatrudnienia w skali miesiąca – taki obraz
wyłania się z lipcowych danych z polskiego rynku pracy.