CBOS zbadał efekty epidemii koronawirusa na rynku pracy

3 proc. osób aktywnych zawodowo straciło pracę na skutek epidemii, 5 proc. zamknęło firmę, 20 proc. pracuje w zmniejszonym wymiarze czasu pracy – wynika z badania CBOS dotyczącego wpływu epidemii na sytuację zawodową Polaków.