Wojska USA w Polsce. Znamy treść umowy

USA nie zapłacą za dostęp do wspólnie używanych obiektów, ale poniosą koszty ich eksploatacji. Polska zrzeka się pierwszeństwa w jurysdykcji karnej, choć może z niego skorzystać – zakłada dwustronna umowa o wzmocnionej współpracy obronnej.