Splitmania dosięgła zamorskich inwestorów

Najpierw Apple, a teraz Tesla. Kolejne hit-spółki ogłaszają
plany splitu akcji. Rzecz sama w sobie nie byłaby tak interesująca, gdyby nie
dość nieoczekiwane skutki tych posunięć.