Inflacja w Polsce prawie najwyższa w UE

Kraje Europy
Środkowej nadal wiodą prym w rankingu inflacji wśród państw UE. W lutym Polska
uplasowała się tylko za Węgrami.