Enea Operator dostała 40 mln zł dofinansowania na inteligentne sieci

Ministerstwo Klimatu podpisało ze spółką Enea Operator umowy na dofinansowanie trzech projektów z obszaru Smart Grid – inteligentnej sieci energetycznej. Łączna kwota dofinansowania to prawie 40 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.