Zmiany we wkładzie własnym – niższe wymagania w dwóch bankach

Kolejne dwa banki obniżyły w ostatnich tygodniach minimalny
wymóg dotyczący wkładu własnego. Kredytodawcy stopniowo wracają do parametrów,
które proponowali przed wiosennym zamknięciem gospodarki.