Pierwszy kwartał w mieszkaniówce na małym plusie. Kryzys czai się za rogiem

Wzrost liczby oddanych do użytku mieszkań i wydanych pozwoleń na budowę, przy jednoczesnym spadku liczby rozpoczętych budów. Tak kształtuje się obraz budownictwa mieszkaniowego w I kw. 2020 r. według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Choć pierwsze symptomy regresu są już widoczne, dopiero drugi kwartał pokaże jak mocno mieszkaniówka zakaziła się koronawirusem.