Odroczenie spłat kredytów – banki przedstawiły szczegóły

Odroczenie spłaty rat, proste odnowienie finansowania dla przedsiębiorców-kredytobiorców, odroczenie rat leasingowych to część planu banków na wsparcie klientów dotkniętych skutkami epidemii. Związek Banków Polskich przedstawił 8-punktowy plan.