Inflacja w Polsce najwyższa w UE

We wrześniu inflacja w Polsce była wyższa niż miesiąc
wcześniej i najwyższa w
całej Unii Europejskiej – wynika z danych Eurostatu.