Związek Polskie Mięso: ustawa zakazująca uboju rytualnego – ekonomicznie szkodliwa

Zapisy ustawy dot. ograniczenia uboju rytualnego są sprzeczne z polskim prawem i prawnie bezskuteczne ze względu na obowiązujący w tej materii wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Są też ekonomicznie szkodliwe – ocenia Związek Polskie Mięso.