Tym będą żyły rynki: wirusowe zapalenie giełd

Kolejny tydzień
pandemii koronawirusa zepchnie w cień inne wydarzenia. Dane makroekonomiczne i
wyniki spółek powinny jednak spływać, co może mieć wpływ na sytuację na
rynkach.