Polska i USA podpisały umowę o wzmocnionej współpracy obronnej

Polska zapewni Amerykanom m.in. bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i paliwo. Szacunkowy koszt tych działań to 500 mln zł rocznie.