Pokojowa zmiana władzy na Białorusi czy drugie uderzenie?

„Łukaszenka jest w izolacji politycznej, uruchomiono proces przekazania
władzy” – napisała w sobotę w komentarzu redakcyjnym niezależna „Nasza
Niwa”.