GUS potwierdza: inflacja wciąż powyżej celu

Inflacja konsumencka (CPI) we wrześniu
wyniosła 3,2 proc. w ujęciu rocznym – potwierdził wstępne szacunki Główny Urząd
Statystyczny.