Ustawa dot. wsparcia kredytów kupieckich trafi do prezydenta

Senat w czwartkowym głosowaniu nie zgłosił poprawek do przygotowanej w Ministerstwie Rozwoju ustawy dotyczącej wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z Covid-19. Ustawa trafi więc do podpisu prezydenta.