Rekordowy spadek polskiego PKB. Mamy głęboką recesję

Drugi kwartał 2020 roku przyniósł potężny
spadek produktu krajowego brutto Polski. Znaleźliśmy się w najgłębszej recesji
od przynajmniej 25 lat.