Polska wódka będzie chroniona. Umowa UE-Chiny o ochronie oznaczeń geograficznych

UE i Chiny podpisały w poniedziałek umowę o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. Polskim chronionym oznaczeniem geograficznym będzie polska wódka.