Polska gospodarka wciąż zwalnia

Drugi kwartał 2019 roku przyniósł dalsze spowolnienie
wzrostu gospodarczego w Polsce. Według wstępnych szacunków GUS roczna dynamika
produktu krajowego brutto obniżyła się do 4,4%.