Inflacja w Polsce spadła. Usługi mocno drożeją

Inflacja w lipcu
wyniosła 3 proc. w ujęciu rocznym – podał Główny Urząd Statystyczny. Na
szczególną uwagę zasługuje wyraźny wzrost cen usług, któremu towarzyszyła coraz
droższa żywność.