Tym będą żyły rynki: co wymyślą „władcy pieniądza”?

W nowym tygodniu na
pierwszy plan ponownie wysuną się banki centralne, w tym Fed i NBP. Nie zabraknie
danych z polskiej gospodarki oraz wyników spółek z GPW.