Mniej niż milion nowych bezrobotnych w Ameryce

Tygodniowa liczba osób ubiegających się o
zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy od marca spadła
poniżej miliona.