ME aktualizuje katalog polskich firm, pracujących dla branży jądrowej

Ministerstwo Energii aktualizuje opracowany w 2016 r. katalog „Polish Industry for Nuclear Energy”, prezentujący możliwości polskich firm w branży jądrowej. ME przypomina, że w ostatnich 10 latach polskie firmy pracowały przy 40 projektach jądrowych.